754 Jarmark Dominikański

26 VII – 17 VIII 2014

Gdańsk / Serce Starego Miasta

Jarmark św. Dominika jest imprezą plenerową o charakterze handlowo-rozrywkowym. Najstarszą, najsłynniejszą i największą w Polsce i jedną z największych w Europie. Jego tradycja sięga XIII wieku, kiedy to gdański klasztor ojców Dominikanów otrzymał od papieża Aleksandra IV przywilej udzielania odpustu w dniu święta ich założyciela. Z uroczystościami odpustowymi związano jarmark handlowy. Dziś Jarmark działa jak magnes, rokrocznie przyciągając do Gdańska tłumy turystów i mieszkańców Trójmiasta. W 2013 r. odwiedziło go 6 mln gości!

Jarmark Dominika

Jarmark Dominikański