Polska, Zabytki

Brześć Kujawski

Miasto leży w powiecie włoclawskim, liczące obecnie około 4700 mieszkańców było kiedyś stolicą księstwa, nad Zgłowiączką, dopływem Wisły, na pd. zach. od Włoclawka.

W Brześciu Kujawskim urodzili się synowie Kazimierza I, Leszek Czarny oraz jego brat przyrodni Władysław Łokietek, którego pomnik stoi na małym ryneczku. W mieście obok zespołu klasztornego dominikanów leży głaz, na ktorym ponoć siadał sam Łokietek.

Dwa kościoły, parafialny św. Stanisława Biskupa, zbudowany ok. 1332 r. kryjący w swoim wnętrzu fragment późnogotyckiego tryptyku z 1520 r. wykonanego przez jednego z uczniów Wita Stwosza. Drugi kościół św. Michała Archanioła, gotycki z 2 poł. XIV w.

Za klasztorem dominikanów, możemy zobaczyć fragmenty murów miejskich z XIV w. za nimi przepływa rzeczka Zgłowiączka. Klasztor to tam gdzie leży głaz Łokietka, pd. zach. część miasta. W cetrum klasycystyczny ratusz z 1 poł. XIX w., głównym projektantem był Henryk Marconi.

Można jeszcze udać się na pocztę, miejsce gdzie kiedyś stała szkoła a jeszcze wczesniej stał w tym miejscu zamek, zniszczony w XVII w. później rozebrany i przebudowany. Widać jeszcze przy samym boku, fragmenty starego muru, zaraz za nim ostre zejście nad rzeczkę.

Gdy jesteśmy w okolicy, chcemy zobaczyć Mysią Wieżę, lub kolegiaty i kościoły romańskie w Kruszwicy lub Inowrocławiu, warto zatrzymać się na chwilę w Brześciu Kujawkim, mieście w którym urodził się król Polski.