HbbTV

HbbTV – zatwierdzony przez ETSI(Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) standard telewizji hybrydowej, łączący tradycyjną emisję sygnałów telewizyjnych z multimedialnymi treściami dostarczanymi za pomocą szerokopasmowego łącza do internetu.
(Hybrid Broadcast Broadband TV)