Ciechanowiec

Muzeum im. Jana Kluka, otwarte w 1963 r. gromadzi zbiory z zakresu rolnictwa, weterynarii, ziołolecznictwa, budownictwa wiejskiego, etnografii, archeologii, historii regionu. W przyleglum do muzeum skansenie eksponowane są chałupy i zabudowania gospodarcze charakterystyczne dla pogranicza Mazowsza i Podlasia.