Miejsca

Jaroslaw

Miasto kupieckie położone nad Sanem na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Pogórza Rzeszowskiego. Ukształtowanie terenu wpłynęło na charakter tego miasta. Przez wiele stuleci był to ważny węzeł szlaków komunikacyjnych i centrum handlowe.

Pierwsze osady datowane są na neolit. Świadczą o tym liczne na tych ziemiach ślady odnalezionych ceramik, narzędzi, broni. Jako ciekawostkę  powiem, że plemię Lędzian miało tu również swoje osady (znajomi z Leżajska).

Jarosław to miasto 3 kultur: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Niestety nie udało nam się odnaleźć śladów synagogi ale utrwaliliśmy cerkiew parafii konktatedralnej kościoła greckokatolickiego (na filmie).

  Kilka faktów historycznych z życia miasta :
 • Włodzimierz Wielki książę  ruski – zajął  te  ziemie w  981r.
 • Bolesław Chrobry – zajął  w  1018r.
 •  

 • w 1031r.  książę  kijowski Jarosław  Mądry  przejął i założył tu gród. Od   jego imienia  wedle tradycji i przekazów pochodzi nazwa miasta.
 •  

 •  Kazimierz Wielki – za czasów jego panowania prowadzono akcje osiedleńczą, której głównym stymulatorem były liczne nadania ziemskie na świeżo nabytych terenach ruskich, które objęły nie tylko możne rody, ale także drobne rycerstwo uczestniczące w wyprawach ruskich. Z tego właśnie okresu pochodzi pierwsza lokacja Jarosławia, wyłączająca miasto spod jurysdykcji monarszej i wprowadzająca prawo niemieckie na miejsce dawnego ruskiego.
 • No i oczywiście nie możemy zapomnieć o  Szwedach. Armia szwedzka w marcu 1656 roku dotarła pod Jarosław i rozpędziła broniące przepraw chorągwie Jerzego Lubomirskiego, i zajęła miasto. Przybyła spod Lwowa dywizja regimentarza Stefana. Czarniecki zniszczyła podjazd szwedzki.
 • 1944 rok. W czasie opuszczania miasta przez armię niemiecką wiele budynków zostało spalonych, wysadzonych i uszkodzonych. Inne pozbawiane właścicieli i administratorów, zasiedlane przez ludzi przypadkowych podlegały dewastacji. Szczególnym zniszczeniom uległy domy zabytkowe zgromadzone na obszarze Starego Miasta..

 • Jak już wspomniałem na początku Jarosław to miasto kupców i jarmarków leżące na skrzyżowaniu szlaków handlowych Śląsk  – Ruś i Węgry – Gdańsk. Swoją europejską sławę XVI XVII wieczny Jarosław zawdzięczał jarmarkom. Na słynny czterotygodniowy jarmark sierpniowy przyjeżdżali kupcy nie tylko z Europy, ale i z Bliskiego Wschodu. Kupieckie wozy wyładowane po brzegi towarami, ciągnione przez kilka, a częściej kilkanaście koni, karawany wielbłądów z towarem “wschodnim” zdążały na jarmark do Jarosławia, by tu dokonać wymiany towarów. Handlowano wszystkim, od soli i pszenicy poprzez różnorodne tkaniny, wyroby metalowe, po przedmioty luksusowe. W kronikach z tamtych czasów czytamy, iż Jarosław był największym po Frankfurcie nad Menem ośrodkiem handlowym w ówczesnej Europie środkowo- wschodniej.

  Z czasów kupieckich świetności pozostały już jedynie sierpniowy Jarmark Staroci oraz Hala Kupiecka (widoczna na filmie). Wśród wielu ciekawych obiektów architektury na uwagę zwracają szczególnie Ratusz, Kamienica Rydzikowa, Kamienica Orsettich oraz Gmach Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” (wszystkie wymienione można obejrzeć na naszym filmie). Niewątpliwą atrakcją jest podziemna trasa turystyczna . Mieści się ona w kamienicy Rydzikowej. Trasa ta, to ciąg chodników i komór dostosowanych do zwiedzania. Liczy sobie ona 150 metrów długości, a najniższa kondygnacja znajduje się na głębokości około 8, 5 m., Niestety z braku czasu nie zwiedziliśmy tego podziemnego kompleksu piwnicznego. Może następnym razem…

  [salbumphotos=6,72,5]