Polska, Zabytki

Jędrzejów

Jędrzejów to miasto zegarów słonecznych i chociaż mamy tu muzuem, które posiada trzecie co do wielkości i wartości zbiory zegarów i przyrządów astronomicznych to chciałbym się skupić na klasztorze cystersów, drugim charakterystycznym punktem na mapach wycieczek po tym mieście.

Choć muzeum im. Przypkowskich na pewno warto odwiedzić to kościół błogosławionego Wincentego Kadłubka nie wolno przegapić. Nie tylko ze względu na nazwisko mistrza, twórcy Kroniki Polski, biskupa krakowskiego, który zrezygnował z tej zaszczytnej roli aby wstąpić do zakonu cystersów, piękne organy, choć nie tak majestatyczne jak te w Leżajsku, lecz równie ciekawe, ale na zróżnicowany styl zespołu klasztornego. Wyjątkowa fasada w stylu późno barokowym. Obecnie nie posiada żandego wejścia, dobudowana do sciany wschodniej, tam gdzie kiedyś znajdował sie kapitularz, fraternia i sala opacka.

Klasztor ma kilka ślepych wejść, obchodząc go dookoła mamy wrażenie jakby kolejna część była z innej epoki. Budowę klasztoru zakończono około roku 1210 r. a zadania tego podjął się brat Achardus z Clairvaux. Konsekracji dokonał nie kto inny jak biskup Kadłubek. Bracia zakonni wykorzystując różne przywileje kościelne, próbowali przenosić je na mieszkańcow dlatego można powiedzieć przyczynili się do rozwoju gospodarczego miasta, które rownież korzystało ekonomicznie z tego że leżało na szlaku handlowym między Krakowem a Mazowszem.

Jędrzejów to miejsce odwiedzin wielu królów, nadającyh przywileje jak Władysław Jagiełło w 1453 r który przez to zabezpieczył rozwój miasta, lub odwiedzających grób Wincentego Kadłubka, tak jak robili to Jana Kazimierz i Michał Korybut Wiśniowiecki w drugiej poł. XVII w.

W roku 1794 w klasztorze przebywał Tadeusz Kościuszko, miał tu swoją kwaterę głowną, przyjmował tu wielu gości, w tym księcia Józefa Poniatowskiego.

[salbumphotos=3,72,7]