Polska, Zamki

Ogrodzieniec

Do Ogrodzieńca przyjechaliśmy zachęceni informacją, że w tych dniach 22 i 23 maja odbędzie się inscenizacja, rekonstrukcja zdarzeń sprzed 1010 lat a dokładniej – „Spotkanie Władców w 1010 rocznicę zjazdu w Gnieźnie”.

Cesarz Otton III przybył do Gniezna, aby pomodlić się przy grobie pierwszego polskiego męczennika – św. Wojciecha. Był to jedynie pretekst bo głównym celem spotkania z księciem Bolesławem – ówczesnym władcą Polski – było pozyskanie przez cesarza przychylności i poparcia księcia do utworzenia uniwersalistycznego cesarstwa zachodniego, na które miały złożyć się prowincje (każda z królem, podlegającym cesarzowi) Galię, Italię, Germanię, Słowiańszczyznę.

Zamek Ogrodzieniec_00000

Dlaczego właśnie ten zamek ekipy rekonstrukcyjne obrały sobie za tło inscenizacji historycznej? Myślę, że z racji malowniczości tego miejsca bo sam zamek wybudowany został na przełomie XIV i XV wieku na Górze Janowskiego (504 m. n.p.m.). Wcześniej w tym miejscu był gród warowny. Dopiero po splądrowaniu przez Tatarów rządzący tymi ziemiami Włodkowie herbu Sulima (stary ród rycerski) wznieśli gotycki zamek z kamienia.

Następne najazdy (w tym potom szwedzki) i następne rody władające tymi ziemiami (Bonerowie, Firlejowie) wpływały na kształt zamku. Niestety do naszych czasów zachowały się malownicze ruiny i ryciny dające wyobrażenie świetności tej budowli.

Z ciekawostek związanych z tym miejscem warto wspomnieć, że:
w 1984 r. heavymetalowy zespół Iron Maiden nagrał na zamku wstawkę filmową, która została użyta w filmie Live After Death w części Behind The Iron Curtain. Materiał został wykorzystany przy utworze Hallowed By The Name.

W 2001 r. w ruinach zamku Andrzej Wajda kręcił zdjęcia do Zemsty. Dobudowano wtedy duże fragmenty dekoracji, które nie zostały usunięte po zakończeniu zdjęć.

[salbumphotos=53,72,7]