Zamki

Szlak Orlich Gniazd – Zamek Bobolice

Następnym punktem naszej eskapady w ramach projektu Digital Poland był zamek w Bobolicach. Jedziemy z Olsztyna (tego pod Częstochową) na Żarki, tu skręcamy na drogę 789 i kierujemy sie na Koniecpol. Dojeżdzamy do wsi Niegoda. W Niegodzie mamy kierunkowskazy na Bobolice i Mirów.

Zamek w Bobolicach, znajduję się w niewielkim paśmie Mirowskich Skał, został zbudowany na życzenie Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku, wspomina o tym w kronikach Jan z Czarnkowa.

Zamek wchodził w skład systemu obronnego warowni królewskich broniących zachodniej granicy państwa polskiego od strony Śląska. W 1370 roku z okazji koronacji Ludwik Andegaweński (po koronacji na króla polskiego miał przydomek Węgierski) zamek w Bobolicach nadał księciu Władysławowi Opolskiemu. za jego czasów, mówiono, że to zbójeckie gniazdo, ludzie Opolczyka napadali na karawany kupieckie i okoliczne wioski i miasta. W 1391 roku Władysław Jagiełło przyłączył go ponownie do majątków królewskich. W 1587 roku uległ znacznemu zniszczeniu wskutek najazdu arcyksięcia Maksymiliana Hamsburga, pretendenta do tronu polskiego. W 1657 roku wojska szwedzkie, swoim zwyczajem, ograbiły i zniszczyły zamek. W 1683 r. zamek odwiedził Jan III Sobieski, ale prawdopodobnie nocował w innym miejscu ze względu na słaby stan budowli.

Obecnie jest on własnością rodziny Laseckich, która stara się przywrócić zamkowi jego dawną świetność, pod okiem archeologów i konserwatorów, zrekonstruować jego mury.

[salbumphotos=22,72,8]