Polska, Zabytki

Przemyśl

Miasto w południowo wschodniej części Polski, w woj. podkarpackim, położony na styku trzech krain geograficznych: Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską, w tzw. Bramie Przemyskiej.

Dla jadących z północy kraju informacja – dojazd przez Lublin, Biłgoraj, Sieniawę do Jarosławia. UWAGA ! W Jarosławiu kierujemy się na Korczową, droga E 40. Nie szukajcie Przemyśla na tablicach informacyjnych Jarosławia bo nie znajdziecie. W Radymnie kierujemy się na drogę krajową 77 prosto do Przemyśla. Droga alternatywna przez Sandomierz, Stalową Wolę, Leżajsk (o tym mieście oddzielny materiał), Przeworsk, Jarosław (patrz wyżej) do Przemyśla. Radzę omijać jeśli to możliwe Rzeszów (byłe miasto wojewódzkie), za duży ruch, za dużo świateł, które nas będą zatrzymywać.

Ktoś, kiedyś romantycznie nazwał Przemyśl „małą Toskanią”. Może to na wyrost ktoś powie ale coś jest w tym określeniu… Małe, wąskie uliczki, wszędzie idzie się albo pod górę albo z góry no i te przepyszne lody na włoskiej recepturze… ech.

Kilka faktów z dziejów miasta.

Pierwsze wzmianki pisemne o Przemyślu pochodzą z 981 roku – „Latopis Nestora” (kronika Nestora). Czytamy w nim, że w owym roku odebrano Polsce Grody Czerwieńskie, w skład których wchodził Przemyśl, przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, który przyłączył je do swojego państwa. W 1018r. za panowania Bolesława Chrobrego miasto powróciło w granice Polski.

Pod koniec XI i na początku XII wieku miasto było samodzielnym księstwem pod panowaniem dynastii książąt ruskich Rurykowiczów. W 1340 roku Kazimierz Wielki ponownie przyłącza Przemyśl do Polski, a w miejscu grodu obronnego zbudował okazały gotycki murowany zamek. Zamek ten stoi po dziś dzień i ostatnio przeszedł gruntowną renowację. (zamek kazimierzowski w materiale video o Przemyślu). Obecnie w murach zamku obok mrzemy mieści się najstarszy w Polsce teatr amatorski „ Towarzystwo Dramatyczne Fredreum” założony w 1869r., którego patronem był związany z ziemią przemyską Aleksander hrabia Fredro (w materiale o Przemyślu) XVI i częściowo XVII wiek to “złoty okres” w dziejach miasta, które głównie dzięki handlowi i licznym przywilejom królewskim było jednym z większych i bogatszych miast w Polsce. Wybudowano m.in. budowę fabryki papieru i polerowania żelaza, zbudowano wodociągi, a w 1560 roku w Rynku ratusz.

W okresie walk religijnych wśród szlachty i mieszczaństwa znalazło się wielu zwolenników reformacji. Główną tego przyczyną były wyjazdy na studia synów szlachty i mieszczan do Wiednia, Rzymu, Wenecji, Bolonii, Heidelbergu i innych miast, gdzie zetknęli się z humanizmem i reformacją oraz jej wybitnymi przedstawicielami.

Po bujnym okresie “nowinkarstwa” nastąpił czas kontrreformacji. W tym okresie (głównie w XVII w.) powstały w Przemyślu liczne nowe klasztory. W mieście osiedlili się reformaci, jezuici, karmelici, bonifratrzy, misjonarze. Wiele wybudowanych w tym czasie obiektów sakralnych wykonanych zostało przez wysokiej klasy mistrzów sztuki kuratorskiej, rzeźbiarskiej i malarskiej, stanowiąc do dziś wraz z wystrojem wnętrz, bezcenne dzieła sztuki.

O Przemyślu mówi się także „miasto 100 kościołów”. W materiale video uwieczniona jest m. in. archikatedra pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela.

Co warto zwiedzić ?

Rynek, Zamek Kazimierzowski, Kopiec Tatarski z którego rozpościera się widok na cały Przemyśl i okolice, Archikatedra i liczne kościoły, Muzeum Fajek i Dzwonów (obok muzeum można przysiąść na ‘ławeczce – fajeczce”). Koniecznie trzeba spotkać się z dobrym wojakiem Szwejkiem (każdy Przemyślanin powie jak do niego trafić), Twierdzę Przemyśl (odrębny materiał video poświęcony jest właśnie Twierdzy). A po wyczerpującym zwiedzaniu liczne restauracje i pizzerie ugoszczą nas wybornymi daniami. Polecamy zwłaszcza La Costa na ul. Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego, vice a vice hotelu Gromada.
Ach! Grzechem byłoby opuścić Przemyśl i nie skosztować przepysznych lodów na włoskiej recepturze w cukierni “Il Fiore” na ulicy Kazimierzowskiej.

[salbumphotos=13,72,6,]