Polska, Zabytki

Święta Lipka

[shashin type=”photo” id=”838″ size=”medium” columns=”max” order=”user” position=”center”]

Odwiedziliśmy tego dnia Ryn, Kętrzyn, Reszel, nie można było nie przyjechać do Świętej Lipki, szczególnie że jest taki bliko tych miast. Leży w gminie Reszel, województwo warmińsko-mazurskie. Do miasta prowadzą drogi i linie kolejowe z Mrągowa, Reszla i Kętrzyna.

Święta Lipka to sławne sanktuarium maryjne, już od średniowiecza przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski. Sanktuarium to posiada długą i urozmaiconą historię, powiązaną z dziejami Prus i Polski.

 

to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru posiada zachowaną w stanie pirawie nie zmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne i snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa.

Święta Lipka w ostatnim okresie stała się także miejscem wypoczynkowym i celem licznych wycieczek, a także ośrodkiem kultury artystycznej i muzycznej.

Od czasu naprawienia organów, a zwłaszcza mechanizmu poruszającego figurki (1970), codziennie w sezonie turystycznym odbywa się prezentacja organów ( co godzinę od 9.30 do 17.30 ) W czasie ostatniego utworu poruszają się figurki na organach.

Organizatorami koncertów w Świętej Lipce są Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Polski Instytut Muzyczny w Łodzi oraz Hotel “Mrongovia” Orbis w Mrągowie.

Miejscowym organistą był Waldemar Strzyżewski ale w 2006 roku zmarł nagle i jego miejsce zajął Rafał Sulima z rodziny organistów.

Nam się udało tego dnia zdążyć na ostatni koncert, nie było jeszcze sezonu i ostatni koncert odbywał się o godzinie 16.30. Nie mogliśmy tego dnia podziwiać Bazyliki w całej okazałości bo była odnawiana i cała przednia fasada była zasłonięta, ale za to byliśmy na całym koncercie i dla tych 30 min warto było odwiedzić i przyjechać do tego miejca 🙂

[shashin type=”photo” id=”363,360,361,359,362,358″ size=”small” columns=”max” order=”user” caption=”y” position=”center”]

Lista najciekawszych miejsc, które trzeba koniecznie odwiedzić w Polsce, dodaj miejsca, które dla Ciebie są najważniejsze.

pomagamy dzieciom, klikamy w pajacyka \o/