Polska, Zamki

Zamek w Szymbarku

To bardzo ciekawe miejce, jest jakby troche z boku szlaków turystycznych i przewodników, żeby się tam dostać musimy się znaleść..

More
Polska, Zabytki, Zamki

Zamek w Siewierzu

Zamek jak to bywało często w naszej historii był wielokrotnie przebudowywany przez biskupów krakowskich Tomickiego, Konarskiego, a po potopie szwedzkim przez Andrzeja Trzebickiego

More
Polska, Zabytki, Zamki

Reszel

Gdzieś tak w połowie XV wieku, budowla straciła znaczenie obronne i w drugiej połowie następnego stulecia została przekształcona przez kardynała Andrzeja Batorego w niewielki zameczek myśliwski.

More
Zabytki, Zamki

Kętrzyn

Podczas przygotowań do ostatniej w dziejach wojny zakony krzyżackiego z Polską, ostatni wielki mistrz Albrecht Hohenzollern w 1516 roku osobiście wizytował Kętrzyn, sprawdzając stan i liczebność uzbrojenia.

More
Zabytki, Zamki

Ryn

Do ciekawych obiektów tego urokliwego miasteczka, zaliczyć należy wieżę ciśnień, stary młyn i holenderski wiatrak. My trochę z lenistwa, troche z braku czasu zostaliśmy tylko przy zamku, chyba najbardziej wartościowym zabytkiem tego miasta.

More
Polska, Zamki

Zamek w Nidzicy

Funkcja ta w zakonie krzyżackim związana była z sądownictwem i administracją wydzielonego okręgu – prokuratorii oraz dowództwem wojskowym. Prokurator, jako dowódca wojskowy

More