Żubry w Polsce

W Polsce jest stosunkowo dużo miejsc, gdzie możemy oglądać żubry, tylko tak się składa, że najlepsze miejsce jest przy samej granicy, w Białowieży, są tam na zamkiętym terenie (rezerwacie), między dwoma miastami ( Białowieżą a Hajnówką) i oczywiście w Puszczy Białowieskiej ( hodowla otwarta), której większa część leży na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Na 7 miejsc, mamy materiały z czterech, to są rezerwaty, zwane także zagrodami lub po prostu żubrowiskami. To wydzielone tereny w obrębie parków narodowych lub większych zalesionych obszarów. Razem z żubrami w takich parkach są też inne zwięrzęta, rzadko spotykane już na wolności, jak wilki, sokoły, im rzadsze okazy tym więcej zwiedzających przyciągają do danego miejsca.

(more…)

Zamek w Gołuchowie

mamy tu drugie wielkością po Kurniku arboretum o powierzchni 160 ha z 1000 gatunków drzew i krzewów pochodzących z Polski jak i tych bardziej egzotycznych.

Białowieża

Białowieski Park Narodowy utworzony został na terenie Puszczy Białowieskiej, rezerwatów biosfery oraz światowego dziedzictwa kulturalengo i przydonieczego UNESCO, jedyny tobiekt w Polsce figurujący na obydwu listach.

Rezerwat Zielona Góra

Walory rezerwatu Zielona Góra to nie tylko flora i fauna ale także przyroda nieożywiona. Szczyt zbudowany jest z potężnej skały wapiennej, która pochylona od południa tworzy stok o dość łagodnym nachyleniu a od strony północnej kończy się kilkunastometrowym urwiskiem.