Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

[shashin type=”photo” id=”1561″ size=”medium” columns=”max” order=”user” position=”center”]

22 – 30 VIII 2014

Zakopane

W tym roku zapraszamy na 46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Jego dzieje sięgają czasów II Rzeczpospolitej, a rodowód można łączyć z koncepcją “Związku Ziem” wyrosłą na gruncie podhalańskiego regionalizmu, skonkretyzowaną w latach 20-tych XX w. przez Władysława Orkana. Proponowana przez niego koncepcja zakładała zjednoczenie wszystkich grup zamieszkujących polskie Karpaty, od Huculszczyzny aż po Beskid Śląski i stworzenie dla tak pojętego organizmu wspólnego programu rozwoju.

mffzg

Festiwal Folkloru Ziem Górskich