Wiślica

Kolegiata pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny należy do grona najciekawszych zabytków architektury gotyckiej na ziemiach polskich, robi ogromne wrażenie, jest wielka, posiada unikalną posadzkę