Polska, Zabytki

Wiślica

Bolesław Chrobry na początku XI w. zbudował gród który oprócz podkreślenia władzy księcia w tym regionie, zabezpieczał ważny szlak handlowy, łączący Pragę, Kraków, Sandomierz i Kijów, a dokładnie ochraniał przeprawę przez Dolinę Nidy, ważną część tego szlaku.

Wiślica urosła do rangi jednego z najważniejszych ośrodków miejskich w Małopolsce za czasów panowania Henryka Sandomierskiego, który zaczął budować pierwszą kolegiatę ale złote czasy dla miasta zaczynają się gdy władzę nad miastem obejmuje jego brat, książe Kazimierz Sprawiedliwy.Kończy budowę Kolegiaty I i chowa brata w nawie powstałej dopiero kolegiaty, obejmując władzę nad całą ziemią Sandomierską to właśnie Wiślica staje się siedzibą dworu książęcego, który był w tamtym czasie cetrum życia umysłowego i artystycznego. W 1241 r. miasto doszczętnie niszczą mongołowie. Pierwsza kolegiata zostaje zniszczona.

Drugą kolegiatę wznosi biskup krakowski Jan Muskata, inkasteluje ją i zmienia jej charakter na bardziej obronny, dobudowując masywną wieżę na początku XIII w.

Kolegiatę, którą widzimy na filmie ufundował król Kazimierz Wielki, była to jedna z najpiękniejszych świątyń królestwa, zachowana do dziś III kolegiata wiślicka.

W czasie I wojny światowej kolegiata uległa częściowemu zniszczeniu ale tuż pod II wojnie została odbudowana i stoi za tym znany architekt i konserwator Adolf Szyszko-Bochusz.

Kolegiata pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny należy do grona najciekawszych zabytków architektury gotyckiej na ziemiach polskich, robi ogromne wrażenie, jest wielka, posiada unikalną posadzkę, ktorej rekonstrukcję możemy obejrzeć także w muzeum w Pińczowie, zwaną posadzką wiślicką, wspaniały zabytek sztuki romańskiej.

Obok kolegiaty stoi dom Jana Dlugosza, ufundowany w 1460 przez pisarza, który pełnił w Wiślicy rolę kustosza, teraz znajduję się muzeum regionalne, przewodnicy oprowadzą nas po kolegiacie, podziemiach, pawilonie archeologicznym. Bilet ulgowy kosztuje 4 zl , normalny 8 zl. Muzeum jest otwarte sr-nd od 9 do 16. W podziemiach właśnie znajduję się unikatowa posadzka wiślicka, która przedstawia scenę modlitwy sześciu osób, w górnej częsci dekoracji znajduję się słabo widoczny napis

ci pragną być deptani, aby mogli się wnieść ku gwiazdom

[shashin type=”albumphotos” id=”18″ size=”small” crop=”n” columns=”3″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
[shashin type=”album” id=”111″ size=”medium” crop=”n” columns=”max” caption=”y” order=”date” position=”center”]