Polska, Zabytki, Zamki

Zamek w Siewierzu

W bagnistej dolinie Czarnej Przemszy, na wzniesieniu stoją ruiny owego zamku. Początki tej budowli sięgają XIV w., a jego śladami są resztki i konstrukcji drewniano-kamiennych, odkrytych w czasie prac archeologicznych.

Zamek jak to bywało często w naszej historii był wielokrotnie przebudowywany przez biskupów krakowskich Tomickiego, Konarskiego, a po potopie szwedzkim przez Andrzeja Trzebickiego. W ostatnim okresie użytkowania (XVIII w.) był to zamek czteroskrzydłowy, zgrupowany dookoła zbliżonego do czworokąta dziedzińca.

Styl zamku określa się jako renesansowy z fragmentami gotyckimi. Najlepiej zachowanymi częściami zamku są beluard oraz wieża zwana szlachecką. Beluard (obszerna baszta) zbudowany z kamienia łamanego na planie prostokąta o półkolistym zamknięciu, bronił dostępu do bramy znajdującej się w przyziemiu wieży. Wieża zbudowana została z cegły, kamienia łamanego i bloków kamiennych.

Do zamku wejść można przez drewniany niby most zwodzony. Można, ale teoretycznie bo nam się nie udało – wejście było zamknięte. Być może nie ma jeszcze sezonu wycieczkowego lub muszą coś jeszcze poprawić aby udostępnić do zwiedzania.

[salbumphotos=51,72,7]