Janowiec

W pobliżu Puław jest miejscowość, która Janowiec się zwie. Jest tam 16-wieczny zamek z przepięknym widokiem na Wisłe. Zamek należał do rodu Firlejów. Jednym z pierwszych właścicieli był kasztelan lubelski i starosta sandomierski Andrzej Firlej (1537-1585r).