Międzynarodowy Dzień Jazzu

JAZZ
30

KWIECIEŃ
  • Międzynarodowy Dzień Jazzu (proklamowany w 2011 przez UNESCO)
  • 1946 – Do Krakowa powróciło 26 wagonów z dziełami sztuki zrabowanymi w czasie wojny (wśród nich m.in. Ołtarz Mariacki).
  • 1998 – Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował protokoły o przyjęciu Polski, Czech i Węgier do NATO.
  • 1632 – Zmarł Zygmunt III Waza, król Polski i Szwecji