Ogrodzieniec

Wcześniej w tym miejscu był gród warowny. Dopiero po splądrowaniu przez Tatarów rządzący tymi ziemiami Włodkowie herbu Sulima (stary ród rycerski) wznieśli gotycki zamek z kamienia.

Szlak Orlich Gniazd – Olsztyn

Pierwsza wzmianka o “zamku Przymiłowice” (późniejszym Olsztynie) datuje się na 1306r. Został on wzniesiony na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowany w latach 1349-59 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, celem obrony pogranicza śląsko-małopolskiego. Od 1370 r zamek przeszedł w ręce Władysława Jagiełły.

Szlak Orlich Gniazd – Zamek Mirów

Po zniszczeniu przez Szwedów zamek został częściowo odbudowany ale w 1787r. Jan Korycki (ostatni wlaściciel) opuścił jego mury. Obiecałem wyjaśnienie śmiesznego znaku ostrzegawczego “uwaga duch”, który byl na zamku w Bobolicach ale wiąże sie również z Mirowem.

Szlak Orlich Gniazd – Zamek Bobolice

Dziela zniszczenia dopełnili Szwedzi w w XVII i XVIII wieku. W 1683 roku zatrzymał się tu Jan III Sobieski. Obecnie jest on własnością rodziny Laseckich, która stara się przywrócić zamkowi dawną świetnośći pod okiem archeologów i koserwatorów zrekonstruować jego mury.