Wleń i Lenno

W słoneczny dzień z podwórza pałacowego widoczny jest pas Karkonoszy i nawet Śnieżkę dostrzec można. Niestety nam pogoda nie sprzyjała, niebo było zachmurzone. Tym nie mniej pasmo gór zostało uwiecznione na zdjęciu.