Zamek w Nidzicy

Funkcja ta w zakonie krzyżackim związana była z sądownictwem i administracją wydzielonego okręgu – prokuratorii oraz dowództwem wojskowym. Prokurator, jako dowódca wojskowy